invis er innovativ behandling til voksende teenagere.

Nu med forbedrede præcisionsvinger.

Hvorfor Invisalign med mandibulær fremføring?

Invisalign-behandling med mandibulær fremføring er en klinisk dokumenteret1 metode til klasse II-korrektion hos teenagepatienter, der giver mulighed for at behandle mere komplekse teenagecases.

Effektiv behandling

Fører kæben fremad samtidig med, at patienternes tænder justeres.

Patient komfort2

Patienterne rapporterer tilfredshed og øget komfort sammenlignet med traditionel, fast apparatur.

Klinisk dokumenteret3

Et klinisk forsøg med fyrre patienter viste, at Invisalign-behandling med fremføring af underkæben er effektiv til behandling af malokklusioner i klasse II hos voksende teenagere.

Og nu mere holdbar4

Tre vigtige ændringer i designet gør vingerne mere holdbare i forhold til de tidligere vinger.

Hvilke patienter er egnede til Invisalign-behandling med mandibulær fremføring?

Invisalign-behandling med mandibulær fremføring er beregnet til præ-teenagere og teenagere, der præsenterer retrognathiske malokklusioner klasse II i permanent tandsæt eller stabilt sent blandet tandsæt. Den forbedrede præcisionsvingefunktion er integreret i Invisalign-alignerne.

Sådan fungerer forbedrede præcisionsvinger

Ud over at fremføre mandiblen justerer og udjævner Invisalign-behandlingen med mandibulær fremføring samtidig tænderne.
Klasse II-korrektioner kan opnås i enkelte eller flere spring.

Nu med forbedrede præcisionsvinger.

Forbedrede præcisionsvinger bringer 3 vigtige forbedringer til Invisalign-behandling med mandibulær fremføring:

Længere og buede vinger

For større holdbarhed5.

Større overlap af de øvre og nedre vinger

Hjælper med at opretholde kæbepostering fremad6.

En ekstra ribbe

Er tilføjet til hver vinge.

Fremhævet video

Se Dr. Eugene Kohlov fra Toronto, Canada, der deler sin erfaring om Invisalign med mandibulær fremføring.

"Jeg elsker at se et smil på patienternes glade ansigter"

Dr. Eugene Kholov, Canada

Se, hvad vores teenagepatienter har at sige om at blive behandlet med Invisalign med mandibulær fremføring.

Klinisk protokol og bedste praksis

Få mere at vide om vores kliniske protokoller og bedste praksis under learn.invisalign.com eller ved at kontakte din lokale Invisalign-repræsentant.

1
Indsendelse af journaler

Intraorale billeder med yderligere billeder til MA

2
Før-MA-fasen (valgfri)

Formål: Placering af vingen eller at lade den første fremføring finde sted

Klinisk behandling: Pre-MA vil automatisk blive udført i følgende situationer for at placere rotationpræcisionsvinger
• >7 mm dybt bid
• >20 graders molar rotation
• Klasse II Div 2 hjørnetænder første fremføring, nå til 2 mm horisontalt overbid
• Korrektion af krydsbid for at opnå mellem -2 mm til 4 mm posteriort horisontalt overbid
• Eller tandflytning ifølge tandlægens instruktioner- Begrænsede kliniske præferencer- Brugerdefineret opsætning er ikke tilladt for at placere præcisionsvinger så hurtigt som muligt

Bestil aftale til:
• Placering af tilknytning 

3
MA-fase

Formål: Prioriterer fremføring af mandiblen, samtidig med at der er mulighed for samtidig tandbevægelse, som kan være begrænset for tænder, der er dækket af præcisionsvinger

Klinisk behandling: Klasse II-korrektion, tandbuekoordination, reduktion af horisontalt overbid, tandjustering og nivellering
• Præcisionsvinger til at korrigere tandlægernes specifikation af AP-korrektion
• Begrænsede funktioner under præcisionsvinger
• Begrænsede kliniske præferencer
• Ingen brugerdefineret opsætning

Planlæg aftale til:
• Patientuddannelse• Fjern eventuelle attachments, hvis de er brugt i pre-MA, ellers ikke nødvendigt
• Hvis ingen pre-MA, placering af attachments

4
Overgangsfase

Formål: Holder mandiblen i fremført position, mens du venter på at få leveret standard Invisalign-alignere eller yderligere alignere

Klinisk behandling:
• Scan før du afleverer midlertidige alignere
• Ingen yderligere tandbevægelse
• Fire trin af midlertidige alignere fastholder kæben i den korrigerede position

5
Standard Invisalign-behandling (yderligere alignere)

Formål: Afslut okklusion

Klinisk behandling: Ved bestilling af yderligere alignere indsendes nye billeder som standardmæssig Invisalign-behandling
• Kliniske præferencer følges undtagen ved forsinkelse af attachments (iht. almindelig Invisalign-behandling)
• Færdiggør udjævning af Spee's kurve
• Korrigerer eventuelle resterende malokklusioner klasse II dentalt
• Koordiner og detaljér tandbuerne

Planlæg aftale til:
• Placering af attachment

6
Retention
Retentionsprotokol til fastholdelse i klasse I-stilling for at forhindre recidiv (f.eks. Vivera-retainere)

1 Data i arkiv hos Align Technology, 29. juni 2018. Baseret på n=40 fra en multicenter NA IDE klinisk undersøgelse.

2 Baseret på den globale undersøgelse i december 2020 til marts 2021 i NA-, EMEA- og APAC-regionerne, som omfattede følgende lande: USA, Canada, Frankrig, Italien, Spanien, Brasilien, Australien, Kina og Japan. 209 Invisalign-ortodontister svarede på spørgsmålet: "Angiv, om du er enig i følgende udsagn: "Invisign-behandling med mandibulær fremføring er mere behagelig for patienten end de funktionelle klasse II-apparater, som jeg tidligere har brugt (Twin Block, Herbst osv.)." "Angiv, hvor enig du er med følgende udsagn: "Mine patienter er mere tilfredse med Invisalign-behandling med mandibulær fremføring sammenlignet med mine patienter, der behandles med traditionel klasse II-ortodontisk apparatur (f.eks. Twin Block, Herbst osv.)." Enhedsskalaen er 1-4, hvor 1 er "meget uenig" og 4 er "meget enig". Data i arkiv hos Align Technology, 20. april 2021

3 Data i arkiv hos Align Technology pr. februar 2017

4 Data i arkiv hos Align Technology pr. 27. september 2021.

5 Data i arkiv hos Align Technology pr. 27. september 2021

6 Baseret på en analyse af softwareplanlagt vertikalt overlap mellem øvre og nedre vinge for 1.976 cases med Invisalign-behandling med præcisionsvinger til mandibulær fremføring fremstillet mellem 1. maj 2021 og 30. juni 2021. Cases blev udarbejdet med både præcisionsvinger og forbedrede præcisionsvinger med identisk behandlingsopsætning og behandling. Data i arkiv hos Align Technology pr. 27. september 2021.

Loading...