Der er ikke to behandlinger, der er ens.

Behandling med Invisalign gennemsigtig aligner har vist sig at være en succes ved behandling af klasse I-, II- og III-malokklusioner. Invisalign-systemet kan hjælpe dig med at nå dine kliniske mål, lige fra enkle tandflytninger til mere komplekse tilfælde.

Se, hvad en Invisalign-behandling kan gøre.

Klasse II
Klasse III
Anteriort krydsbid
Tandmellemrum
Åbent bid
Tætsiddende tænder
Dybt bid
Ekstraktion
Mandibulær fremføring
Midtlinjeforskydning
Smalle tandbuer
Fase I-behandling
Posteriort krydsbid
Kirurgisk behandling
Generelt mere lige tænder

Udvalgt casestudie:

Klasse II


Klasse II – eller "overbid" - er en tilstand, hvor den øverste første molars mesiobuccale cuspis er placeret mesialt i forhold til den nederste første molars mesiobuccale rille i stedet for at begge er justeret, hvilket påvirker det okklusale forhold mellem de to tandbuer.

Patientoplysninger:

Alder: 24 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Full

Samlet behandlingstid:

21 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Klasse III


Klasse III – eller "underbid" - er en tilstand, hvor den øverste første molars mesiobuccale cuspis på den øverste første molar er placeret distalt i forhold til den nederste første molars mesiobuccale rille i stedet for at begge er justeret, hvilket påvirker det okklusale forhold mellem de to tandbuer.

Patientoplysninger:

Alder: 27 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Full

Samlet behandlingstid:

28 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Anteriort krydsbid


Frontalt krydsbid er det unormale labiolingual forhold mellem en eller flere øvre og nedre fortænder, hvilket resulterer i, at de øvre tænder er placeret lingualt i forhold til de nedre tænder.

Patientoplysninger:

Alder: 31 år
Køn: Mand
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Comprehensive

Samlet behandlingstid:

17 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Tandmellemrum


Tandmellemrum – eller "tænder med store mellemrum" - er en tilstand, hvor der er for stor afstand mellem tilstødende tænder i tandbuen.

Patientoplysninger:

Alder: 11 år
Køn:Mand
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Lite

Samlet behandlingstid:

8 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Åbent bid


Åbent bid er en tilstand, hvor der ikke er noget vertikalt overlap af fortænderne i centrisk okklusion (CO). Det kan være begrænset til fortænderne eller også omfatte nogle posteriore tænder.

Patientoplysninger:

Alder: 29 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Full

Samlet behandlingstid:

19 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Tætsiddende tænder


Tætsiddende tænder er den tilstand, hvor der er en uoverensstemmelse mellem tandstørrelse og den plads, der er til rådighed for tænderne til at blive justeret i tandbuen.

Patientoplysninger:

Alder: 41
Køn: Mand
Invisalign-behandlingsmulighed: i7

Samlet behandlingstid:

4 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Dybt bid


Dybt bid er en tilstand, hvor det vertikale overlap af fortænderne i centrisk okklusion (CO) er større end 30-40 %.

Patientoplysninger:

Alder: 30
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Teen

Samlet behandlingstid:

24 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Ekstraktion


Ekstraktion er fjernelse af en eller flere tænder, når der skal skabes en stor mængde plads for at tilpasse og skabe et korrekt okklusalt forhold mellem de resterende tænder.

Patientoplysninger:

Alder: 16 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Full

Samlet behandlingstid:

16 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Mandibulær fremføring


Invisalign-behandling med mandibulær fremføring er til patienter i vækst, der præsenterer retrognathiske malokklusioner klasse II i permanent tandsæt eller stabilt sent blandet tandsæt. Præcisionsvingers særlige funktion er integreret i Invisalign-alignerne.

Patientoplysninger:

Alder: 13 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Teen med MA

Samlet behandlingstid:

15 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Midtlinjeforskydning


Midtlinjeforskydning er en tilstand, hvor der er en forskydning af den midtsagittale linje af henholdsvis maxillær og mandibulær tandbue og/eller i forhold til ansigtets midterlinje.

Oplysninger om patienten

Alder: 35 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Full

Samlet behandlingstid

10 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Smalle tandbuer


Smalle tandbuer er en tilstand, hvor den tværgående bredde af maxillær og mandibulær tandbue er for smal til, at tænderne kan justeres korrekt og have god okklusal kontakt.

Patientoplysninger:

Alder: 21 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Comprehensive

Samlet behandlingstid:

11 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Fase I-behandling


Interceptiv behandling til unge patienter (6-10 år): Tidlig behandling kan være i en patients bedste interesse, hvis de har et problem, der kan blive mere alvorligt med tiden, hvis det ikke behandles. - Opfang det problem, der er under udvikling; eliminér årsagen; styr væksten af ansigts- og kæbeknogler; giv tilstrækkelig plads til de kommende blivende tænder.

Patientoplysninger:

Alder: 9 år
Køn: Mand
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Teen med MA

Samlet behandlingstid:

13 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Posteriort krydsbid


Posteriort krydsbid er det unormale labiolingual forhold mellem en eller flere øvre og nedre posteriore tænder, hvilket resulterer i, at de øvre tænder er placeret lingualt i forhold til de nedre tænder, eller at de øvre tænder er placeret så bukkalt i forhold til de nedre tænder, at deres lingualflade glider mod den nedre bukkalflade.

Patientoplysninger:

Alder: 24 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Full

Samlet behandlingstid:

29 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Kirurgisk behandling


Kirurgisk behandling anvendes til at korrigere en skeletdiskrepans, der forårsager en malokklusion.

Patientoplysninger:

Alder: 21 år
Køn: Mand
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Comprehensive

Samlet behandlingstid:

21 måneder

before imageafter image
FørEfter

Udvalgt casestudie:

Generelt mere lige tænder


Nogle smil er der slet ikke noget "galt" med – men små rettelser kan gøre en stor forskel i en patients liv. Med Invisalign-behandling kan dine patienter nu få et smil, de vil elske, op til 50 procent hurtigere. 1 2

Patientoplysninger:

Alder: 62 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Full

Samlet behandlingstid:

13 måneder

before imageafter image
FørEfter

Gennemse resultaterne fra over 1.000 cases

Se de mange forskellige Invisalign-casestudier - brug filteret til at se de behandlinger, der interesserer dig - i Align Global Gallery.

Cases omfatter:

Klasse II
Klasse III
Anteriort krydsbid
Tandmellemrum
Åbent bid
Tætsiddende tænder
Dybt bid
Ekstraktion
Mandibulær fremføring
Midtlinjeforskydning
Smalle tandbuer
Fase I-behandling
Posteriort krydsbid
Kirurgisk behandling
Generelt set mere lige tænder

1 Der anbefales ugentlige alignerskift for alle Invisalign-behandlinger (med standardprotokol for trinvis behandling) for Invisalign Full-, Invisalign Teen-, Invisalign Lite-, Invisalign Assist- og Invisalign Go-produkter. Beslutningen om at foreskrive ugentlige alignerændringer tages efter tandlægens skøn. Overvåg tandbevægelser såsom rotationer, ekstrudering og signifikante rodbevægelser; især blå og sorte bevægelser i tandbevægelsesvurderingen (TMA). Afhængigt af patientens respons på behandling, især modne voksne, skal du overveje længere perioder mellem alignerændringer.

2 med ugentlige alignerskift, sammenlignet med to ugers alignerbrug baseret på behandlingsvarigheden af de første ClinCheck-behandlingsplaner

 

Loading...