Det mest avancerede gennemsigtige alignersystem i verden.1

Invisalign-systemet er det mest anerkendte mærke inden for gennemsigtige aligner-systemer blandt potentielle patienter2. Vores system har vist sig at opnå hurtige, præcise kliniske resultater ved at kombinere teknologi med personlig tilpasning.Invisalign-systemet er en integreret del af enhver omfattende behandligstilgang, der giver mulighed for at ændre, hvordan klinikpersonalet griber patientbehandlingen an.​

Dr. Guy Deeming

Optimeret behandling fra start til slut


 

SmartTrack-materialet er udelukkende designet til optimalt at levere de ønskede kraftsystemer til Invisalign-systemet for at flytte tænderne mere forudsigeligt3.

Personlig behandling baseret på mange års forskning og viden fra millioner af patienter.

Invisalign-systemet kan hjælpe med at udvikle både din praksis og dine patienters smil.

Et brancheførende team af teknikere og forskere, der kontinuerligt innoverer for at forbedre din patients vej til et smukt smil.

Bliv en del af succesen.

Vidste du, at 75 % af potentielle ortodontiske patienter kunne have gavn af mere lige tænder?4 Det er sandt. Men det er kun begyndelsen.

af de adspurgte tandlæger rapporterede en stigning i antallet af nye patienter5

af de adspurgte tandlæger var enige i, at Invisalign-patienter er mere villige til at acceptere anbefalede tandbehandlinger6

af de adspurgte patienter sagde, at de bedre kunne lide digitale aftryk på grund af bekymringer om tid, smag, brækrefleks og komfort, og at de ville råde en ven til at opsøge digitale aftryk.7

Designet til at gøre oplevelsen bedre for dig og dine patienter.

Ved at gå over til vores innovative digitale end-to-end-pakke til praksis workflowet kan du fremme bæredygtig og fremragende behandling i din praksis. Med kraften fra vores Invisalign, vores digitale behandlingsværktøjer og iTero intraorale scannere kan du give dine patienter en mere engagerende oplevelse – og opnå effektivitet i praksissens arbejdsgange.

Har du brug for flere oplysninger om vores digitale behandlingsværktøjer?

Samarbejd med en verdensførende virksomhed og vær med til at forvandle flere smil.


transformeret på verdensplan 8

Mest teknisk avancerede

gennemsigtige aligner-system i verden.9

iTero Element-scannere

dokumenteret nøjagtighed ved scanning af hele tandbuen10

behandling med gennemsigtig aligner

1 Baseret på en undersøgelse blandt n = 2.752 Invisalign-tandlæger, der blev spurgt, hvor meget er du enig eller uenig i følgende udsagn: "Invisalign er verdens mest avancerede digitale system til ortodontisk behandling." Tandlæger blev adspurgt i USA, Canada, Storbritannien, Brasilien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Kina, Japan og ANZ. Data i arkiv hos Align Technology, 10. juli 2020.​

2 Data i arkiv hos Align Technology (Forbruger, Okt/Nov 2017)​

3 Sammenlignet med Invisalign-alignere, der tidligere blev lavet af enkeltlagsmateriale (EX30).​

4 Prevalence and distribution of selected occlusal characteristics in the US population, 1988-1991. (Udbredelse og fordeling af udvalgte okklusale egenskaber i den amerikanske befolkning, 1988-1991) Brunelle, et. al. Journal of Dental Research (2/96) and NHANES data​

5 efter at have tilføjet Invisalign gennemsigtig aligner-behandling til deres praksis. Baseret på en undersøgelse blandt n=176 europæiske Invisalign-tandlæger, der er aktive indsendere (1+ cases inden for de seneste 12 måneder), som er enige i, at integrationen af behandlingen med Invisalign gennemsigtig aligner har været en succes i deres praksis. De blev bedt om at angive, i hvor høj grad de var enige i udsagnet "Ved at tilføje Invisalign gennemsigtig aligner-behandling til mine ydelser inden for tandbehandling, er antallet af nye patienter steget i min praksis". Data i arkiv hos Align Technology, 10. januar 2020.​

6 æstetiske og genoprettende procedurer: Baseret på en undersøgelse blandt n=176 europæiske Invisalign-tandlæger, der er aktive indsendere (1+ cases inden for de seneste 12 måneder), som er enige i, at de med succes har integreret Invisalign gennemsigtig aligner-behandling i deres praksis. De blev bedt om at angive deres grad af enighed med udsagnet "En patient, der er behandlet med Invisalign gennemsigtig aligner-behandling, er mere villig til at acceptere anbefalede æstetiske eller restaurerende procedurer". Data i arkiv hos Align Technology, pr. 10. januar 2020.​

7 Emir Yuzbasioglu, Hanefi Kurt1 Rana Turunc og Halenur Bilir. "Sammenligning af digitale og konventionelle aftryksteknikker: evaluering af patienternes opfattelse, behandlingskomfort, effektivitet og kliniske resultater." BMC Oral Health. Publiceret online 30. januar 2014. n = 24 i en undersøgelse, der sammenlignede polyether med Cerac.​

8 Data i arkiv hos Align Technology pr. 30. september 2021.

9 Baseret på en undersøgelse blandt n = 2.752 Invisalign-tandlæger, der blev spurgt, hvor meget er du enig eller uenig i følgende udsagn: "Invisalign er verdens mest avancerede digitale system til ortodontisk behandling." Tandlæger blev adspurgt i USA, Canada, Storbritannien, Brasilien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Kina, Japan og ANZ. Data i arkiv hos Align Technology, 10. juli 2020.​

10 Nøjagtighed defineret som en kombination af testet sandhed og præcision. Baseret på resultaterne af 9 peer-reviewed artikler fra 2018 og 2019. Data i arkiv hos Align Technology, 22. juli 2020.​

Loading...