Der er ikke to behandlinger, der er ens.

Behandling med Invisalign gennemsigtig aligner har vist sig at være en succes ved behandling af klasse I-, II- og III-malokklusioner. Invisalign-systemet kan hjælpe dig med at nå dine kliniske mål, lige fra enkle tandflytninger til mere komplekse tilfælde.

Se, hvad en Invisalign-behandling kan gøre.

Klasse II
Præ-genoprettende, tandmellemrum, udstående tænder
Tandmellemrum
Åbent bid
Tætsiddende tænder
Midtlinjeforskydning
Smalle tandbuer
Generelt mere lige tænder

Udvalgt casestudie:

Klasse II


Malokklusion klasse II er en tilstand, hvor den øverste første molars mesiobuccale cuspis er placeret mesialt i forhold til den nederste første molars mesiobuccale rille.

Patient oplysninger:

Alder: 21 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Go

Samlet behandlingstid:

4 måneder

FørEfter

Udvalgt casestudie:

Præ-genoprettende, tandmellemrum, udstående tænder


Patient oplysninger:

Alder: 36 år
Køn: Mand
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Go

Samlet behandlingstid:

4 måneder

FørEfter

Udvalgt casestudie:

Tandmellemrum


Tandmellemrum er den tilstand, hvor der er for stor afstand mellem de tilstødende tænder i tandbuen.

Patient oplysninger:

Alder: 44 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Go

Samlet behandlingstid:

10 måneder

FørEfter

Udvalgt casestudie:

Åbent bid


Åbent bid er den tilstand, hvor der er en malokklusion uden kontakt i den forreste del af tandbuen og de posteriore tænder er i okklusion. Det kan være begrænset til fortænderne eller også omfatte nogle posteriore tænder.

Patient oplysninger:

Alder: 36 år
Køn: Mand
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Go

Samlet behandlingstid:

7 måneder

FørEfter

Udvalgt casestudie:

Tætsiddende tænder


Tætsiddende tænder er den tilstand, hvor der er en uoverensstemmelse mellem tandstørrelse og den plads, der er til rådighed for tænderne til at blive justeret i tandbuen.

Patient oplysninger:

Alder: 57 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Go

Samlet behandlingstid:

6 måneder

FørEfter

Udvalgt casestudie:

Midtlinjeforskydning


Midtlinjeforskydning er en tilstand, hvor der er en forskydning af den midtsagittale linje af henholdsvis maxillær og mandibulær tandbue og/eller i forhold til ansigtets midterlinje.

Oplysninger om patienten

Alder: 30 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Go

Samlet behandlingstid

3 måneder

FørEfter

Udvalgt casestudie:

Smalle tandbuer


Smalle tandbuer er en tilstand, hvor den tværgående bredde af maxillær og mandibulær tandbue er for smal til, at tænderne kan justeres korrekt og have god okklusal kontakt.

Patient oplysninger:

Alder: 21
Køn:Mand
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Lite

Samlet behandlingstid:

11 måneder

FørEfter

Udvalgt casestudie:

Generelt mere lige tænder


Nogle smil er der slet ikke noget "galt" med – men små rettelser kan gøre en stor forskel i en patients liv. Med Invisalign-behandling kan dine patienter nu få et smil, som de vil elske.

Patient oplysninger:

Alder: 20 år
Køn: Kvinde
Invisalign-behandlingsmulighed: Invisalign Go

Samlet behandlingstid:

5 måneder

FørEfter

Gennemse resultaterne fra forskellige cases.

Se de mange forskellige Invisalign-casestudier – som kan filtreres efter den behandling, du er interesseret i – i Invisalign Go Gallery.

Cases omfatter:

Klasse II
Anteriort krydsbid
Tandmellemrum
Åbent bid
Tætsiddende tænder
Dybt bid
Midtlinjeforskydning
Smalle tandbuer
Præ-genoprettende
Smilelinje
Udstående tænder
Generelt mere lige tænder
Loading...