1. Nogle udbydere tager stadig fysiske aftryk ved hjælp af en blød masse. Disse aftryk scannes derefter af Invisalign-teknikere for at skabe 3D-billedet til brug i ClinCheck-softwaren og fremstillingen af alignere.
  2. Baseret på mild til moderat malokklusion (defineret som tæthed og mellemrum på op til 6 mm og horisontalt overbid samt vertikalt overbid op til 6 mm, og forudsat én uges brug) varierer behandlingstiderne afhængigt Invisalign-produkttype, brugstid og tilfældet kompleksitet, og behandlingen skal bestemmes af din udbyder. Data i arkiv hos Align Technology pr. 9. september 2020. Data baseret på i alt 1.236.123 primære ordrer accepteret i januar 2018 – juni 2020 globalt. Produkttyper inkluderede Invisalign Express, Go, Lite og Moderate.
  3. Data i arkiv hos Align Technology pr. 31. marts 2021.
  4. Baseret på en undersøgelse af n = 2.752 Invisalign-behandlere, der blev spurgt, hvor meget de er enige eller uenige i følgende udsagn: "Invisalign er verdens mest avancerede digitale system til ortodontisk behandling." Behandlerne blev adspurgt i USA, Canada, Storbritannien, Brasilien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Kina, Japan og ANZ. Data i arkiv hos Align Technology pr. 10. juli 2020.