Ansvarsfraskrivelse

Invisalign-udbydere, der er opført på "Find en Invisalign-udbyder"-funktionen, er licenserede ortodontister og tandlæger, der ikke er ansat i Align Technology, og som udbyder selvstændig medicinsk rådgivning og services. Funktionen "Find en Invisalign-udbyder" er kun beregnet som et værktøj til at hjælpe dig med at finde en Invisalign-udbyder, som du selv vælger til din indledende Invisalign-konsultation, og du må selv afgøre, om en bestemt Invisalign-udbyder passer til dig. Align Technology giver ingen garanti for eller forsikring om, hvorvidt bestemte behandlingsresultater kan opnås, eller om du er egnet til Invisalign-behandlingen. Kun din Invisalign-udbyder kan afgøre, om du er egnet til Invisalign-behandlingen og i så fald hvilke behandlingsmuligheder, du har. Alle Invisalign-udbydere, der er opført i "Find en Invisalign-udbyder"-funktionen, har fuldført det kursus fra Align Technology, som er nødvendigt for, at vedkommende kan behandle patienter med Invisalign-systemet. Invisalign-betegnelserne (f.eks. Platinum Elite (PE), Platinum (P)) er primært baserede på det relative antal historiske Invisalign-behandlinger, som en Invisalign-udbyder har indberettet eller forpligtet sig til at indberette. Betegnelsen Invisalign-udbyder og Invisalign-betegnelserne er ikke anerkendt som specialområder af de relevante tandlægeorganisationer i dit land. Det sted, hvor en Invisalign-udbyder vises i søgeresultaterne, er primært baseret på det historiske antal Invisalign-behandlinger, som en Invisalign-udbyder har indberettet og forpligtet sig til at indberette. Listen over Invisalign-udbydere er ikke udtømmende, så der kan være andre Invisalign-uddannede udbydere i dit område.