Over 5 millioner mennesker på verdensplan har fået rettet tænder med Invisalign, det gennemsigtige alternativ til bøjler.

Betingelser for brug

BRUG AF ALIGN-WEBSTEDET ER UNDERLAGT DIN OVERHOLDELSE AF FØLGENDE BETINGELSER.

Velkommen til Align-webstedet (“Webstedet”). Læs venligst følgende vilkår og betingelser for din brug af Webstedet. Ved at besøge, bruge eller hente oplysninger og/eller materialer fra Webstedet, accepterer du at følge og være bundet af disse vilkår og betingelser for disse Vilkår for brug (“Vilkår for brug”). Hvis du ikke er enig med disse Vilkår for brug, skal du ikke bruge Webstedet. Webstedet kan indeholde andre meddelelser om ophavsret og copyrightoplysninger, og vilkårene for disse skal overholdes og følges.

1. MEDICINSK ANSVARSFRASKRIVELSE

Alle oplysninger på dette Websted, herunder oplysninger om dentale, medicinske og sundhedsmæssige forhold, produkter og behandlinger, er kun til orientering. Disse oplysninger skal ikke betragtes som fuldstændige, og er ikke beregnet til at blive brugt i stedet for et patientbesøg, opkald, konsultation eller rådgivning fra en læge eller nogen oplysninger på eller i en produktemballage eller -etiketter. Oplysninger, der indhentes ved hjælp af Webstedet er ikke udtømmende og dækker ikke alle lidelser, fysiske tilstande eller deres behandling. De viste oplysninger er kun til orientering og skal bruges på egen risiko. Du bør aldrig se bort fra at få tandlæge- eller lægehjælp eller udsætte at få lægehjælp på grund af noget, du har læst på dette Websted, og du bør ikke bruge oplysningerne på dette Websted til diagnosticering af et tand- eller helbredsproblem eller ordination af et lægemiddel.

2. BRUG AF WEBSTEDETS INDHOLD

Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte til noget kommercielt formål, brug af Webstedet, adgang til webstedet eller noget af indholdet, der er adgang til gennem Webstedet. Du accepterer ikke at kopiere eller vise på nogen netværkscomputer, udsende i noget medie, eller at bruge, ændre, distribuere, udgive, overføre eller skabe afledte værker af ethvert materiale, der findes på vores hjemmeside til offentlige eller kommercielle formål. Det er ikke tilladt at ændre materiale fra dette Websted på nogen måde. Du accepterer udtrykkeligt at identificere Align som indehaveren af ​​ophavsretten til ethvert materiale eller oplysninger, som du kopierer fra dette Websted. Denne tilladelse ophører automatisk uden varsel, hvis du bryder nogen af disse Vilkår for brug. Ved ophør skal du øjeblikkeligt destruere alt overført eller udskrevet materiale.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår ovenfor, må intet på dette Websted anses som en tildeling ved underforståelse, berettiget antagelse eller anden måde af nogen licens eller rettighed under nogen ophavsret, patent, varemærke eller anden immateriel ejendomsret fra Align eller nogen tredjepart. Med undtagelse af det som udtrykkeligt er angivet ovenfor skal intet heri opfattes som en tildeling af licens eller rettighed under nogen Align-ophavsret og alt indhold på vores hjemmeside er beskyttet af ophavsret. Ethvert produkt, proces, data, information eller teknologi på dette Websted kan være omfattet af andre immaterielle ejendomsrettigheder og er forbeholdt Align og er ikke licenseret herunder.

3. BRUGERADFÆRD

Du accepterer ikke at bruge Webstedet til: At krænke eller anmode om overtrædelse af gældende lokal, statslig, national eller international lov. At krænke rettigheder tilhørende en tredjepart, herunder men ikke begrænset til immaterielle ejendomsrettigheder og privatlivets fred eller offentlige rettigheder, eller forstyrre eller afbryde Webstedet, computerservere eller boards, der er tilgængelige via Webstedet. Hvis du bruger Webstedet til at begå noget af ovenstående, kan Align efter eget skøn opsige din mulighed for at bruge Webstedet.

4. FEEDBACK

Enhver feedback, information, forslag, indsendelse eller materiale, du fremlægger gennem eller i forbindelse med dette websted (en “indsendelse”) vil blive betragtet som ikke-fortrolig af Align. Ved at stille sådanne indsendelser til rådighed for Align, accepterer du hermed, at Align uden betaling får en ikke-eksklusiv, overdragelig, royalty-fri, verdensomspændende ret og licens til at kopiere, bruge, lave afledte ord af, vise og distribuere alle ophavsrettigheder og andre immaterielle ejendomsrettigheder i og til, eller baseret på, indsendelserne. Align vil frit kunne bruge og/eller formidle sådanne indsendelser på en ubegrænset måde til ethvert formål. Du anerkender, at du er ansvarlig for de indsendelser, som du stiller til rådighed, og at du og ikke Align har det fulde ansvar for indsendelserne, herunder deres lovlighed og ophavsret. Uanset om andet måtte være anført i disse Vilkår for brug, må indsendelserne ikke indeholde nogen patient- eller lægefortrolige oplysninger.

5. ÆNDRING OG OPHØR AF WEBSTED

Align forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt og fra tid til anden at ændre eller afbryde Webstedet (eller nogen del af det), midlertidigt eller permanent, med eller uden varsel. Du accepterer, at Align ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, suspension eller ophør af Webstedet. Align kan også foretage forbedringer og/eller ændringer i de produkter, tjenester og/eller de programmer, der er beskrevet på dette Websted til enhver tid uden varsel. Men Align fralægger sig ethvert ansvar for at opdatere, f

6. ANDRE WEBSTEDER OG RESSOURCER

Tredjeparter, der bruger Webstedet, kan give links eller adgang til andre websteder og ressourcer. Fordi Align ikke har nogen kontrol over sådanne websteder og ressourcer, anerkender og accepterer du, at Align ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af ​​sådanne websteder eller ressourcer og ikke godkender og ikke er ansvarlig eller hæfter for noget indhold, reklamer, produkter eller andre materialer på eller som er tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer. Du anerkender og accepterer, at Align ikke er ansvarlig eller hæfter, hverken direkte eller indirekte, for eventuelle skader eller tab forårsaget af eller som påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af ​​eller tiltroen til sådant indhold, varer eller websteder, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller ressourcer.

7. BRUG AF COOKIES

Selv om det ikke er påkrævet at acceptere cookies for at besøge Webstedet, bruger vi cookies. Cookies er små tekstfiler, der er gemt på computerharddiske og som regelmæssigt bruges til at analysere individuel aktivitet på Webstedet. Ved at indsamle og huske oplysninger om dit besøg på et websted, gør cookies det muligt for web-applikationer at genkende og reagere på dine individuelle præferencer. En cookie-fil kan indeholde oplysninger, som Webstedet bruger til at reagere på dig som et individ og til at skræddersy en webstedsoplevelse til dine præferencer.

Visse dele af Webstedet bruger cookies. Det gør det muligt for Align at bestemme anvendeligheden af ​​oplysningerne til vores brugere og til at analysere effektiviteten af ​​vores navigationsstruktur til at give dig disse oplysninger. I sidste ende hjælper cookies os med at give dig en bedre webstedsoplevelse.

Hvis du foretrækker ikke at modtage cookies på vores Websted, kan du indstille din browser til at advare dig, før du accepterer cookies og afvise cookien, når din browser advarer dig om dens tilstedeværelse. Du kan også afvise alle cookies ved at deaktivere dem i din browser. Hvis du har indstillet din browser til ikke at tillade cookies, vil du stadig kunne få adgang til Align-webstedet, dog kan det påvirke den måde, du opfatter anvendelsen af vores Websted på.

8. GARANTIFRASKRIVELSE

Oplysninger, der er tilgængelige på Webstedet, er ikke udtømmende. Align gør en fornuftig indsats for at inkludere præcise og aktuelle oplysninger, når det er muligt, men giver ingen garantier eller erklæringer med hensyn til deres nøjagtighed eller fuldstændighed. OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED LEVERES “SOM DE ER” UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, LOVBESTEMTE ELLER ANDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE GARANTI FOR EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-EJENDOMSKRÆNKELSE OG SALGBARHED. DU FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT: (a) DIN BRUG AF WEBSTEDET ER PÅ EGEN RISIKO. WEBSTEDET LEVERES PÅ EN “SOM ER” OG “SOM TILGÆNGELIG” BASIS. ALIGN FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, BÅDE UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-EJENDOMSKRÆNKELSE. (b) ALIGN GARANTERER IKKE, AT (i) WEBSTEDET OPFYLDER DINE KRAV, (ii) WEBSTEDET VIL VÆRE UFORSTYRRET, RETTIDIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, (iii) DE OPLYSNINGER, DER KAN FÅS VED BRUGEN AF WEBSTEDET VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE. (c) ALLE MATERIALER, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE SKAFFES VED BRUG AF WEBSTEDET, OPNÅS OG ANVENDES PÅ EGEN RISIKO OG DISKRETION, OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE. (d) INGEN RÅD ELLER OPLYSNINGER, HVERKEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, SOM DU HAR FÅET GENNEM ELLER FRA WEBSTEDET SKAL UDGØRE NOGEN GARANTI FRA ALIGN.

9. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

DU FORSTÅR ​​OG ACCEPTERER AT ALIGN ELLER ANDEN PART, DER ER INVOLVERET I UDVIKLING, FREMSTILLING ELLER DISTRIBUTION AF WEBSTEDET IKKE ER ANSVARLIG FOR NOGEN INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SÆRLIGE SKADER, SAMT FØLGESKADER ELLER STRAFFEERSTATNING, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELVOM ALIGN ER OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN FOR SÅDANNE TAB) SOM FØLGE AF: (i) BRUG ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSTEDET, (ii) OMKOSTNING VED ANSKAFFELSE AF ERSTATNINGSVARER SOM FØLGE AF ALLE VARER, DATA ELLER OPLYSNINGER, DER ER KØBT ELLER INDHENTET, ELLER MEDDELELSER, DER ER MODTAGET, ELLER TRANSAKTIONER, DER ER INDGÅET GENNEM ELLER FRA WEBSTEDET, (iii) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE TRANSMISSIONER ELLER DATA, (iv) UDTALELSER ELLER OPFØRSEL AF ENHVER TREDJEPART PÅ WEBSTEDET, ELLER (v) ANDRE FORHOLD I FORBINDELSE MED WEBSTEDET.

10. FRASKRIVELSE OG BEGRÆNSNINGER

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE FRASKRIVELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING ELLER FRASKRIVELSE AF ANSVAR FOR HÆNDELIGE SKADER ELLER FØLGESKADER. BEGRÆNSNINGERNE I AFSNIT 12 OG 13 GÆLDER DERFOR MULIGVIS IKKE FOR DIG.

11. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at skadesløsholde og holde Align, og dets datterselskaber, associerede organisationer, funktionærer, repræsentanter, co-branders eller andre partnere og ansatte skadesløse fra ethvert krav eller fordring, herunder rimelige advokatsalærer, foretaget af en tredjepart på grund af eller som følge ud af din brug af vores websted, din overtrædelse af aftalen, eller din overtrædelse af nogen rettigheder for en anden person eller enhed.

12. MEDDELELSER

Meddelelser til dig kan gives enten via e-mail eller almindelig post. Align kan også give meddelelser om ændringer i disse Vilkår for brug eller Webstedet ved at vise meddelelser eller links til meddelelser til dig generelt på webstedet.

13. JURIDISKE TVISTER

Disse Vilkår for brug og dit forhold til Align er undergivet lovgivningen i Holland uden hensyn til konflikt af lovbestemmelser. Du og Align accepterer at underkaste jer den personlige og eksklusive jurisdiktion af domstolene i Holland.

14. ÆNDRING AF AFTALE

Vi kan til enhver tid ændre disse Vilkår for brug ved at offentliggøre de ændrede vilkår på vores websted, og du er ansvarlig for regelmæssigt at gennemse disse Vilkår for brug. Alle ændringer får automatisk virkning 30 dage efter at de først blev lagt ud på vores websted. Din brug af Webstedet efter den faktiske dato for eventuelle ændringer udgør din bindende accept af disse ændringer.

15. GENERELT

Disse Vilkår for brug udgør hele aftalen mellem dig og Align i forhold til webstedet, og erstatter alle tidligere aftaler og forståelser mellem dig og Align. Aligns manglende håndhævelse af en bestemmelse i disse Vilkår for brug, vil ikke blive opfattet som en frafaldelse af nogen bestemmelse eller rettighed. I tilfælde af at en del af disse Vilkår for brug ikke håndhæves, vil den ikke-håndhævede del blive fortolket i overensstemmelse med gældende lov, så tæt som muligt, for at afspejle de oprindelige intentioner fra parterne, og resten af ​​bestemmelserne vil forblive i fuld kraft og effekt. Afsnittene 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13 og 15 i disse Vilkår for brug overlever ethvert ophør af Vilkår for brug. Disse Vilkår for brug er undergivet lovgivningen i Danmark uden hensyn til konflikt af lovbestemmelser. Begge parter underkaster sig personlig jurisdiktion i Danmark, og er endvidere enige om, at enhver søgsmålsgrund vedrørende disse Vilkår for brug, skal anlægges ved en domstol i Holland.